OCHRONA ŚRODOWISKA dokumentacje - raporty
logo
 
 
poniedziałek, 04-03-2024
Start arrow Ewidencje środowiskowe
Menu główne
Start
O firmie
Profil działalności
Oferta
EkoSerwis
Ewidencje środowiskowe
Opłaty środowiskowe
Roczne raporty o emisjach
Referencje
Kwalifikacje
Kontakt
Linki
Ewidencje środowiskowe

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska obarczają polskich przedsiębiorców koniecznością samodzielnego ewidencjonowania i przygotowania informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz naliczania opłat z tego tytułu i wnoszenia ich na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Istotną cechą tych przepisów jest nadanie powyższym opłatom rangi podatków, a urzędom marszałkowskim uprawnień organów podatkowych.

Dodatkowym obowiązkiem jest również składanie rocznych sprawozdań do Krajowej Bazy Emisji (KOBiZE).

Pojawił się w związku z tym problem poprawnego przygotowania odpowiednich dokumentów i właściwego naliczania opłat oraz prowadzenia i przechowywania przez okres 5 lat odpowiedniej dokumentacji.

Wychodząc naprzeciw powyższym obowiązkom oraz mając na uwadze trudności, jakie może sprawiać właściwa interpretacja przepisów - oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie przygotowania pełnej informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z naliczaniem wymaganych opłat w obowiązujących okresach bilansowych.

Zaletą proponowanego rozwiązania jest zwolnienie Państwa całkowicie z konieczności samodzielnego prowadzenia ewidencji, jak również śledzenia na bieżąco zmian w obowiązujących przepisach prawnych oraz brak konieczności ponoszenia wysokich kosztów szkoleń specjalistycznych, oprogramowania i zatrudniania dodatkowej, wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Oferujemy Państwu dodatkowo uzupełnienie braków w ewidencji za lata ubiegłe i wykonanie odpowiedniej dokumentacji dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jak również wykonanie niezbędnej dokumentacji dla instalacji podlegających obowiązkowi zgłoszenia ich eksploatacji odpowiedniemu organowi ochrony środowiska.

Usługi w zakresie prowadzenia powyższej ewidencji mogą być wykonywane każdorazowo (w zależności od potrzeb) lub realizowane w ramach stałej obsługi, kalkulowanej w zależności od okresu, na jaki zawierana jest umowa, rodzaju i wielkości zakładu oraz liczby źródeł emisji i rodzajów emitowanych zanieczyszczeń.

Umowa może być zawierana lub przedłużana na dowolny okres bilansowy.